Управління Соціальної Політики

Повноваження члена наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою суб’єкта делегування у випадках, передбачених цим Порядком та статутом підприємства. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос.

адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів тернопіль

Ми також склали список адрес та телефонів, куди можна звернутися, якщо ви, наприклад, придбали неякісні продукти та товари чи стали жертвою домашнього насилля. На сьогодні Декларація перекладена на 360 мов, а на її базі розроблено понад eighty міжнародних договорів. В результаті її дотримання перетворилось у міжнародне правило, яке ніде офіційно не закріплене, але повинно виконуватись під страхом санкцій. В інформації про вироби (товари), роботи чи послуги, наданій державною мовою, допускається використання слів, скорочень, абревіатур та позначень англійською мовою та/або з використанням літер латинського та/або грецького алфавітів. На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін. З обвинуваченого ОСОБА_1 підлягають стягненню в дохід держави процесуальні витрати за проведення судових експертизи в рамках даного кримінального провадження в розмірі 7495,20 грн.

Управління Соціальної Політики

Не розміщено інформацію про заходи безпеки та поведінку населення на випадок виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах та в засобах масової інформації. Електричні вимикачі складських (підсобних) приміщень не винесені на зовнішні стіни поза межі вказаних приміщень. Не вивішено на видимих місцях інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного приміщення. https://mafguard.org.ua/ Не встановлено відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) протипожежний режим в приміщеннях магазинів. Мета проєкту mistaUA – надати кожному населеному пункту України свою сторінку в інтернеті, на якій зареєстровані користувачі зможуть вільно додавати краєзнавчу, комерційну або соціальну інформацію про своє місто, селище … Аварія, у якій загинув пасажир легковика, сталася в обласному центрі вночі.

Куди Звертатись У Разі Порушення Прав?

Враховуючи наведені показання свідків ОСОБА_28 та ОСОБА_29, а також відсутність інших доказів на підтвердження винуватості ОСОБА_1 за фактом отримання ним неправомірної вигоди від ОСОБА_29, суд вважає, що ОСОБА_1 за даним епізодом слід виправдати у зв’язку із недоведеністю вчинення ОСОБА_1 вказаного кримінального правопорушення. У низці областей територіальними Управліннями Держенергонагляду здійснено розгляд звернень споживачів електричної енергії та взято участь у засіданнях комісій інформаційно-консультаційних центрів (ІКЦ) по роботі зі споживачами електричної енергії при операторах системи розподілу (ОСР). Не надано документи щодо заміру опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (магазини «Sinsay», «MOHITO», «house»).

Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що укладається згідно з типовим договором. Розподіл обсягів спожитих у будівлі послуг з постачання теплової енергії, гарячої та холодної води між споживачами здійснюється відповідно до законодавства. Уповноважена особа зобов’язана використовувати кошти, що перебувають на такому рахунку, виключно для здійснення оплати комунальних послуг згідно з колективним договором про надання комунальних послуг. Використання зазначених коштів на будь-яку іншу ціль забороняється. Уповноважена особа відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання за кожною комунальною послугою для проведення розрахунків згідно з колективним договором про надання комунальних послуг у загальному порядку, визначеному Національним банком України для відкриття поточних рахунків.

Підписатися На Розсилку

Проводилась контрольна закупка, виявили порушення, за що наклали стягнення в сумі one hundred seventy,00 грн. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник Служби або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.